XARXES CONTRA INCENDIS

Què oferim?

A Sistema de Tubos som pioner a Espanya en la promoció i execució de xarxes contra incendis en PEAD mitjançant soldadura de gom a gom.

Hem realitzat més de 800 instal·lacions a nivell nacional i internacional com partner especialitzat i en tots els sectors, des de petroquímica fins a centrals nuclears passant per automoció, logística o farmàcia, sempre amb altíssims estàndards de qualitat que permeten als nostres clients assegurar contenció en els costos i fiabilitat en les solucions aportades.

Sistema de Tubos - Redes contraincendios

Servicios en redes contraincendios

  • Xarxes enterrades realitzades amb canonada de polietilè PEAD sdr11 pn16
  • Xarxes enterrades realitzades amb canonada de polietilè PEAD sdr11 pn16 homologada UL/FM
  • Soldadura de gom a gom de canonades de PEAD
  • Xarxes enterrades realitzades amb canonada de fosa dúctil
  • Hidrants i monitors
  • Connexions a llocs de control
  • Vàlvules de seccionament, pals indicadors de posició testimonis de finals de carrera
  • Proves de pressió sota normativa UNEIX 23500, EN 805 o EN 53399