INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

Què oferim?

Instal·lació i muntatge de canonades de PEAD i de fosa en projectes d'obra pública i privada en territori nacional i també internacional:

 • EDAR – Estacions Depuradores Aigües Residuals
 • EDAM – Estacions Dessaladores Aigua Marina
 • ETAP – Estacions de Tractament d’Aigua
 • Col·lectors d’Impulsió
 • Urbanitzacions i polígons industrials
 • Perforacions dirigides
Sistema de Tubos - Grandes diámetros

Les fases en les quals intervenim són:

 1. Verificació de mesuraments i redissenyo de la instal·lació si escau, en col·laboració amb el nostre client
 2. Elecció dels materials més adequats: canonades, vàlvules, ventoses, accessoris de connexió, disseny d’arquetes especials, etc… Disseny de solucions específiques en obres singulars
 3. Valoració econòmica real
 4. Assessorament en el disseny de la rasa
 5. Execució de la soldadura i muntatge de les canonades
 6. Realització de proves de pressió i certificació de les mateixes
 7. Desinfecció i lliura
 8. Connexions amb xarxes i materials existents, si escau

Descobreix la resta de serveis

Equip de professionals al teu servei