ABOCADORS I CENTRES DE TRACTAMENT DE RESIDUS

Què oferim?

Més de 50 abocadors i 200 projectes realitzats

 • Canonada PEAD ranurada per a captació vertical (barres de 6m) o horitzontal (barres de 6m i de 12m). Ranurat automatitzat, que garanteix la capacitat drenant prevista, així com rapidesa en el subministrament. En barres de 6m
 • Capçals de captació de biogàs: amb o sense registre; desmuntables o fixos
 • Estacions de regulació: amb i sense separador de condensats
 • Pous separadors de condensats
 • Canonada PEAD ranurada per a captació horitzontal. Ranurat automatitzat, que garanteix la capacitat drenant prevista, així com rapidesa en el subministrament. En barres de 6m i de 12m
 • Bombaments del got a bassa de lixiviats
 • Instal·lació de canonada de ventilació perforada, incloent spigots
 • Diversos sistemes de captació i evacuació de condensats
 • Diversos sistemes de connexió amb ventiladors
 • Pous i sistemes de registre
 • Conduccions de lixiviats provinents d’aigualeig
 • Tot el relacionat amb la instal·lació de sistemes de canonades per a la desgasificació, incloent-hi el disseny, fabricació i muntatge de ERM, fins a la connexió a la torxa.
 • Tot el relacionat amb la instal·lació de sistemes de captació de lixiviats, des del subministrament de canonada ranurada fins a la soldadura d’aquesta, incloent-hi les captacions a got i els sistemes de bombament necessaris.

Expertos comerciales

Posarem a la teva disposició un expert comercial que ajudarà a desenvolupar el teu projecte

Calidad por excelencia

El nostre objectiu és el d’oferir solucions satisfactòries en l’àmbit de canonades de PEAD

Internacionalización

Realitzem instal·lacions i col·laborem en projectes complexos, en entorns multiculturals en anglès i francès

Descobreix la resta de serveis

Equip de professionals al teu servei