DETALLS DEL PROJECTE

Client: EDAR Ibiza
Location: Ibiza

EL PROJECTE

SISTEMAS DE TUBOS va fer treballs per a la construcció de la nova EDAR a Eivissa en el t.m. de Santa Eulalia, consistents en 3 obres diferents:

Nova estació de bombament (EBAR) des de la EDAR actual fins a la nova EDAR, situada a 4km de distància. Incloent intercepcions amb els sistemes de recepció existents.

Conduccions de bombament des de la EBAR fins a la nova EDAR (2 trams de canonada de fosa de DN 500 de 4km cadascun) i conducció per gravetat de l’aigua depurada des de la nova EDAR fins a l’emissari actual, situat al costat de la vella EDAR (1 tram de canonada de PEAD de DN 710 pn6-*pn8-*pn10 de 4km), més conduccions auxiliars de 200 i 160. Inclou arquetes reguladores, de by pass, de desguassos i de ventoses.

Nova EDAR: línies de fangs i aigua potable amb canonada de PEAD de pressió i amb diversos diàmetres, fins a 1200mm.

Vols consultar amb nosaltres el teu pròxim projecte?