Indústria i instal·lacions especials

Què oferim?

Instal·lacions industrials per a aigües de procés, fluids agressius o amb altes temperatures mitjançant canonades termoplàstiques.

Els sistemes de canonades i accessoris que utilitzem són PEAD (polietilè d’alta densitat), PPH (polipropilè homopolímer), PPR (polipropilè random), PVDF (fluorur de polivinilideno) i PB (polibutilè)

Sistema de Tubos - Instalaciones especiales

Tipologia de projectes:

  • Aigües de procés
  • Fluids especialment abrasius (salmorres, purins…)
  • Fluids especialment agressius (àcids…)
  • Fluids a altes temperatures
  • Farmàcia: conductes en sales blanques, resistents a altes temperatures (higienizables amb vapor) i aptes per a concentracions químiques agressives
  • Climatització: canonades preaisladas enterrades de diàmetres 160 i superiors, tant per a circuit de fred com de calor. Fabricació de preaïllaments a mesura

Descobreix la resta de serveis

Equip de professionals al teu servei