EL PROJECTE

SISTEMAS DE TUBOS realitza l’execució de les xarxes de transport d’aigua freàtica al llarg d’un projecte emblemàtic de la ciutat de Barcelona, que discorre al carrer Consell de Cent entre els carrers de Vilamarí i Passeig de Sant Joan (20 pomes, aproximadament 3000m de distància), realitzades en diàmetre 200 i 315.

Incloent arquetes de control de la pressió i arquetes especials per a l’intercanvi de reg entre les línies freàtica i potable.

Obra dividida en 9 lots amb 9 empreses constructores diferents, realitzant la coordinació entre els 9 lots, complint el calendari previst i sota una gran pressió mediàtica.

DETALLS DEL PROJECTE

Client: Ajuntament de Barcelona
Location: Barcelona

Vols consultar amb nosaltres el teu pròxim projecte?