SISTEMAS DE TUBOS es dedica a la comercialització i instal·lació de canonades per a xarxes de proveïment d’instal·lacions contra incendis, captacions de biogàs i lixiviats i la fabricació d’accessoris manipulats, col·lectors i peces especials a mesura

La direcció de SISTEMAS DE TUBOS considera com a principis bàsics de la seva gestió, la realització de les seves activitats amb un alt nivell de qualitat, assegurant l’obtenció de resultats segons les necessitats del client.

La Política de Qualitat de SISTEMAS DE TUBOS, es fonamenta en els següents principis:

Objectiu principal
Proporcionar els recursos necessaris per a assegurar l’eficiència del servei, divulgant la Política de Qualitat i assegurant el correcte compliment del Sistema de Gestió de la Qualitat basant-nos sempre en la millora contínua de la nostra organització, la innovació i el desenvolupament al servei dels nostres clients i el respecte al medi ambient.

Responsabilitat i satisfacció del client
Satisfer les expectatives dels nostres clients, oferint un servei d’avantguarda, conforme a les normes i legislació que regulen el sector, que optimitzin l’eficiència, seguretat i prestació del nostre servei.

Matèries primeres
Totes les nostres matèries primeres es mesuren sota normes de qualitat establertes i cada proveïdor ha de complir amb les normes de qualitat.

Desenvolupament personal
Per a aconseguir els objectius marcats és vital obtenir el compromís del personal.
SISTEMAS DE TUBOS assegura la idoneïtat de tot el seu personal brindant-li cursos, capacitació i actualització en els temes de la seva competència.

Comunicació
Les relacions amb el nostre personal, clients i proveïdors es basen en una cooperació i comunicació oberta, i en el nostre compromís a donar resposta d’una manera professional a qualsevol necessitat expressada per ells.

La Direcció de SISTEMAS DE TUBOS es compromet a estimular i fer exigible a totes les unitats operatives de l’empresa al fet que contribueixin, en la mesura que els correspongui, al compliment de la Política de Qualitat

Direcció de SISTEMAS DE TUBOS, a 06/03/2024.