SISTEMAS DE TUBOS SL  és una empresa instal·ladora de canonades de polietilè (PEAD) per a conduccions d’aigua a pressió en obres civils.

Neix el 1995, creada per professionals amb més de 30 anys d’experiència en el món de les canonades plàstiques, amb el propòsit d’oferir solucions satisfactòries en l’àmbit de canonades de PEAD des de la més alta exigència de qualitat.

SISTEMA DE TUBS ha format part del grup de treball AENOR a la confecció de la norma UNE 53394 (instal·lació de canonada de PEAD per a conduccions d’aigua a pressió) i actualment forma part del grup de treball PR UNE 53940 per a la confecció de la futura normativa per a accessoris de PEAD per a conduccions d’aigua a pressió.

SISTEMA DE TUBOS està especialitzat en les següents àrees: