Participem en abocadors i en centres de tractaments de residus
Les nostres solucions per a abocadors són:

  • Canonada PEAD ranurada per a captació de lixiviats i/o biogàs. Ranurado automatitzat, que garanteix la capacitat drenant prevista, així com rapidesa en el subministrament. En barres de 6 i de 12m
  • Estacions de regulació: amb i sense separador de condensats
  • Capçals de captació de biogàs: amb o sense registre; desmuntables o fixos

Execució:

  • Tot el relacionat amb la instal·lació de sistemes de canonades per a la desgasificació, incloent el disseny, fabricació i muntatge de ERM, fins a la connexió a la torxa.
  • Tot el relacionat amb la instal·lació de sistemes de captació de lixiviats, des del subministrament de canonada ranurada fins a la soldadura d’aquesta, incloent les captacions a got i els sistemes de bombament necessaris.