Canalització de fluids mitjançant canonades termoplàstiques: PEAD (polietilè d’alta densitat), PPH (polipropilè homopolímer), PVDF (fluorur de polivinilideno), PB (Polibutilè), en projectes com ara:

  • Conducció de fluids: canalitzacions d’aigües de procés, canalitzacions especials resistents a altes temperatures o a combinacions químiques agressives (àcids, concentracions salines…)
  • Farmàcia: conductes en sales blanques, resistents a altes temperatures (higienizables amb vapor) i aptes per a concentracions químiques agressives
  • Climatització: canonades preaisladas enterrades de diàmetres 160 i superiors, tant per a circuit de fred com de calor. Possibilitat de treballar amb diferents partners i de fabricació de preaislamientos a mesura

Contacti amb el nostre departament comercial